Ziedot

Ja vēlaties atbalstīt Pasaules latviešu mākslas centra darbu, lūdzu veiciet finansiālu ziedojumu.

Swedbank konts: HABALV22.

Konta numurs: LV86 HABA 0551030475675

Paldies par atbalstu!

1

Ja jums ir mākslas darbi, kurus radījis ārzemēs dzīvojošs latviešu mākslinieks, un jūs vēlaties ziedot mūsu kolekcijai, lūdzu, sazinieties ar mūsu kolekcijas komiteju collection@plmc.lv

1

Kā kolekcijas komiteja izvēlas mākslas darbus?

1